Komunikat

  • Post author:

Szanowni

Rodzice,  Nauczyciele, Pracownicy niepedagogiczni, drodzy Uczniowie,

w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu tak, jak we wszystkich szkołach w naszym mieście, od 1 września nauka będzie się odbywała w trybie stacjonarnym. Jesteśmy przygotowani organizacyjnie do każdej z trzech form nauki możliwych do realizacji w czasie pandemii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa opracowaliśmy zasady funkcjonowania szkoły w trybie stacjonarnym i zdalnym. Będziemy je odpowiednio wdrażać w zależności od oceny sytuacji epidemicznej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W załączeniu przekazuję  treść wspomnianych procedur z prośbą o zapoznanie się  z nimi. Młodzież, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zobowiązuję  do stosowania opisanych zasad, a Rodziców naszych uczniów proszę o zrozumienie i wsparcie. 

Pamiętając, że zdrowie i życie są wartościami nadrzędnymi proszę o zachowywanie się również w szkole, w tym trudnym dla wszystkich okresie,  w sposób odpowiedzialny, pełny zrozumienia i empatii. Wierzę, że możemy na siebie liczyć.

Romuald Florczak

Dyrektor Zespołu Szkół

Procedura-nauczanie stacjonarne

Procedura-nauczanie zdalne