Lekcje hiszpańskiego w Piątce

  • Post author:

O Peru

W kwietniu podczas lekcji języka hiszpańskiego Pani Tereza Aguirre zaprezentowała swój ojczysty kraj – Peru. W czasie tych prezentacji opowiadała o kulturach przedhiszpańskich, kulturze Inków oraz o muzyce przed i po przybyciu Hiszpanów. Uczniowie mogli dowiedzieć się o niesamowitej i różnorodnej geografii, a także o niesamowitej historii Peru. Uczniowie mieli również okazję posłuchać tradycyjnego peruwiańskiego instrumentu zwanego Charango. Peruwiański przyjaciel Pan Andres Barreda wykonał dla nich trochę tradycyjnej muzyki. To było wspaniałe doświadczenie.

Charango

Charango jest to niewielki andyjski instrument strunowy, podobny do mandoliny. Zazwyczaj posiada 10 strun. Tradycyjnie pudło rezonansowe wyrabiano ze skorupy pancernika. Instrument powstał w obecnej postaci w XVIII w., jego pierwowzorem była prawdopodobnie hiszpańska vihuela, bandurria (mandolina) lub lutnia. Charango uważane jest w Boliwii za narodowy instrument, wykorzystywane jest jednak również w Chile i Peru. (źródło: wikipedia)

Wersja angielska (autor: Tereza Aguirre)

Presentation about Peru performed during the Spanish lessons, pre-hispanic cultures, the Inca culture and music before and after Spain arrived. Students were able to learn about the incredible and wide variety of geography there, as well as the amazing story Peru has for share. Students also had the experience to listen traditional peruvian instrument called Charango, peruvian friend Andres Barreda perfomed some traditional music for them. It was a great experience.

Tereza Aguirre

Pani Tereza Aguirre jest nauczycielką hiszpańskiego i języka angielskiego, która przyjechała do Opola z Peru. Uczy w PLO nr V od września 2021 r. języka hiszpańskiego. Uczniowie naszego liceum mają możliwość uczenia się języka hiszpańskiego wykładanego po angielsku.