Nasi stypendyści.

  • Post author:

 

dyplom uznania

stypendyści

 Foto /archiwum szkolne/: Beata Primke, wicedyrektor Zespołu Szkół w towarzystwie stypendystów Prezesa Rady Ministrów.