O UDZIALE MŁODZIEŻY W POWSTANIACH ŚLĄSKICH…

  • Post author:

    Maj przywodzi różne skojarzenia…Jednym będą przychodziły na myśl słońce, soczysta zieleń drzew, różnobarwne kwiaty, innym… matura i kwitnące kasztanowce… Humanistom jednak ten miesiąc kojarzy się także z wydarzeniami historycznymi, na przykład z Konstytucją 3 maja lub powstaniami śląskimi. Na temat tych ostatnich humaniści z „Piątki” mieli przyjemność wysłuchać kolejnego wykładu pracownika Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Tym razem prelegentką była Pani Profesor UO dr hab. Adrianna Dawid, a wystąpienie poświęcone było udziałowi młodzieży w powstaniach śląskich. Spotkanie w ramach cyklu „Spotkań z historią” odbyło się 14 maja na platformie Teams.
    Pani Profesor Adrianna Dawid w atrakcyjny sposób przedstawiła niezwykle trudną i bolesną historię Śląska – od czasów zakończenia I wojny światowej po powstania śląskie – ilustrując swoją wypowiedź bogatą w zdjęcia, obrazową prezentacją multimedialną, a także przytaczając fragmenty wspomnień dzieci i nastolatków żyjących w tamtych czasach.
    Uczniowie dowiedzieli się, że sto lat temu ich rówieśnicy na Śląsku nie mieli wcale łatwego i spokojnego życia, beztroskiej młodości. Mieli problem chociażby z nauką języka polskiego, bowiem groziły im za ten fakt surowe kary. A że młodzież polska miała mocno zakorzenioną miłość do ojczyzny, w związku z tym nie pozwalała się łatwo germanizować. Zdarzały się na tym tle nawet konflikty z nauczycielami, którzy próbowali realizować politykę wynarodowienia. Dzieci brały udział w bitwach. Często podejmowały się bardzo ryzykownych lecz bohaterskich zadań, takich jak na przykład przemycanie broni. Młodych powstańców charakteryzowała wielka odwaga i temperament. Do powstania przyłączyli się także młodzi spoza Śląska. Aby pomóc rodakom na Śląsku, opuścili szkołę, ukradli broń, nielegalnie przekroczyli granicę i z wielkim zapałem pomagali Ślązakom. Radość młodych ludzi na wiadomość o zakończeniu powstania była nie do opisania. Dzięki wystąpieniu Pani dr hab. Prof. Adriannie Dawid współczesna młodzież poznała wartości i ideały swoich rówieśników, którzy walczyli o Śląsk równo sto lat temu.
     Pani Profesor serdecznie dziękujemy za wspaniały wykład i mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym ponownie uraczy uczniów ciekawymi, historycznymi opowieściami.
      Dziękujemy również Pani Profesor Grażynie Binkowskiej i Panu Profesorowi Antoniemu Maziarzowi za to, że ponownie mogliśmy wzbogacić naszą wiedzę historyczną.

a

Autor tekstu i kolażu: Barbara Gołębiowska, klasa 2e4 (dziennikarska)