Piątka na debacie

  • Post author:

Debata

„Witold Pilecki – nie tylko ochotnik do Auschwitz” to tytuł debaty, w której w dnia 12 maja 2023 r. uczestniczyli uczniowie klas 3f i 2a z opiekunami. Debata miała miejsce w murach Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, a prowadził ją dr hab. prof. UO Pan Marek Białokur.

Debata była jednym z wydarzeń towarzyszących uroczystemu odsłonięciu w Opolu pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego. W debacie brali udział znakomici goście-historycy z Instytutu Śląskiego, Instytutu Pileckiego, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, a wśród nich Jack Fairweater, autor książki w W. Pileckim pt. „Ochotnik”.

Spotkanie było bardzo ciekawe i rozwijające, ponieważ dzięki formie debaty poznaliśmy W.Pileckiego z kilku, różnych perspektyw. Każdy z historyków uczestniczących w debacie przedstawił własną opinię dotyczącą działań W. Pileckiego.

Wystawa

Po zakończeniu debaty udaliśmy się na uroczyste otwarcie wystawy plenerowej poświęconej Witoldowi Pileckiemu przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej.
Lekcje historii poza murami szkoły wprowadzają trochę świeżości, wigoru i aktywności w umysły i ciała uczniów, tak było i tym razem. Była to bardzo ciekawa lekcja historii, która na długo zostanie w naszej pamięci.

Witold Pilecki

Harcerz, społecznik, ziemianin i artysta, oficer Wojska Polskiego i konspirator. Uczestnik walk o niepodległość Rzeczypospolitej.

Po wybuchu II wojny światowej brał czynny udział w obronie Ojczyzny. Od listopada 1939 r. współtworzył Tajną Armię Polską.

W latach 1940-1943 dobrowolny więzień w KL Auschwitz, gdzie założył organizację podziemną oraz dokumentował dramat więzionych i bestialstwo niemieckich oprawców. Po wypełnieniu misji i ucieczce, powrócił do walki zbrojnej.

Uczestnik Powstania Warszawskiego, jeniec obozów w Lamsdorf i Murnau, a następnie żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Po powrocie do zniewolonej przez Sowietów Polski, zaangażował się w działalność niepodległościową. Aresztowany przez komunistów, poddany brutalnemu śledztwu, po sfingowanym procesie został skazany na śmierć i zamordowany 25 maja 1948 r. Miejsce spoczynku rotmistrza ukryto.

Żył zgodnie z mottem:

Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem.

źródło: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku