Podziękowanie-100% zdawalności matury.

  • Post author:

Szanowni Państwo!

Składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie i przeprowadzenie tegorocznego egzaminu maturalnego w naszej szkole.

Dziękuję wszystkim nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym za właściwe podejście do wykonania poszczególnych zadań, w tym tych wynikających z ograniczeń stanu epidemii.

Jednak szczególne wyrazy uznania kieruję do nauczycieli i absolwentów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Opolu, dzięki którym nasza szkoła po raz kolejny może  poszczycić się niebagatelnym wynikiem 100-u procentowej zdawalności matury. Aż na 51 zaświadczeniach znalazł się wynik 100% !, co jednocześnie ma bezpośrednie przełożenie na ogromne zainteresowanie absolwentów szkół podstawowych naszą szkołą podczas tegorocznej rekrutacji.

Romuald Florczak

Dyrektor Zespołu Szkół