Podziękowanie

  • Post author:

Szanowni Państwo,

życie nie zawsze pisze takie scenariusze jak byśmy sobie wymarzyli. I tak było w moim przypadku. W kwietniu br. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora naszej szkoły, podczas którego komisja konkursowa, pod przewodnictwem naczelnika wydziału oświaty, po wysłuchaniu koncepcji kandydatów, zdecydowała o wyborze nowego kandydata do pełnienia tej funkcji. Przyjmuję ten werdykt z pokorą i jednocześnie gratuluję następcy.

Jednak przy tej okazji, pragnę podziękować wszystkim Państwu za dotychczasową współpracę i wspieranie mnie we wszystkich moich działaniach w ciągu ostatnich pięciu lat. Lata te, podczas których miałem  zaszczyt pełnić tę ważną i jakże odpowiedzialną funkcję, zaliczam do udanych, pomimo napotykanych na tej drodze wielu utrudnień.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V w Opolu, pomimo tych trudnych dla oświaty czasów (reforma oświaty, strajki nauczycieli, okres pandemii, napaść Rosji na Ukrainę i inne), jako jedna z nielicznych szkół w naszym regionie może pochwalić się wyraźnym progresem.

Piątka” nie jest już jedynie szkołą położoną w pobliżu dworca, a jest to jedna z najprężniej rozwijających się szkół ponadpodstawowych w Opolu, która może poszczycić się wyraźnym awansem na listach  międzyszkolnych rankingów, stuprocentową zdawalnością (w pierwszym terminie) egzaminów maturalnych oraz rekordowymi naborami dla klas pierwszych.

Dzięki powyższym, co potwierdziło uzyskanie miana „Złotej Szkoły”  w 2021 r. i wyróżnienia mnie w prestiżowym miesięczniku kadry oświatowej „Dyrektor Szkoły”, śmiało mogę dziś powiedzieć, że  przekazuję następcy Piątkę” jako jedną z trzech najlepszych szkól ponadpodstawowych naszego regionu.

Słowa podziękowań kieruję przede wszystkim do przedstawicieli władz, w tym oświatowych, dzięki którym możliwa była realizacja przyjętej przeze mnie przed pięciu laty koncepcji pracy i rozwoju tej szkoły. Równocześnie, dziękuję wszystkim szkołom, placówkom oświatowym, uczelniom wyższym i innym placówkom i instytucjom  naszego regionu, z którymi udało mi się nawiązać współpracę, której wymiernym efektem był dynamiczny rozwój tej szkoły.

Dziękuję moim bezpośrednim współpracownikom, wszystkim nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym naszej szkoły, uczniom i ich rodzicom (opiekunom prawnym), a także wszystkim osobom wspierającym, bez których nie byłoby możliwe  to wszystko.

Dziękuję Wam wszystkim!

 

Z wyrazami szacunku,

Romuald Florczak

dyrektor Zespołu Szkół

(w latach 2017 -2022)

 

Podziękowanie

 Foto: najcenniejsze trofea-podziękowanie rodziców i uczniów za dotychczasową pracę (archiwum prywatne)

 

„Szanowny Panie Dyrektorze!


Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować za wsparcie, zrozumienie i tak wielkie zaangażowanie pedagogów i Dyrekcji dla naszej córki Julianny Jendrzej.

Ten rok był niezwykle trudny dla córki, z uwagi na to, że miała w szkole muzycznej ITN i w ciągu jednego roku zaliczała dwie klasy. Dziś mogę śmiało powiedzieć, że udało się to wspólnymi siłami Julianny i Państwa. Zawsze spotykaliśmy się ze zrozumieniem nauczycieli   chęcią pomocy. Dzięki Pani Wychowawczyni Jula wiedziała, że może zawsze przyjść i porozmawiać o ewentualnych problemach, czy innych trudnościach. To dla nas niesamowite, że mogliśmy doświadczyć tyle dobroci i zrozumienia.

Dziękujemy za wszystko. Jednocześnie jest nam niesamowicie przykro, że nastąpiła zmiana kadry kierowniczej. Jest Pan wspaniałym Dyrektorem, Pedagogiem i przede wszystkim przyjacielem tych młodych ludzi!!! Życzymy Panu dobrego odpoczynku, resetu i dobrej energii na nowy rok szkolny, a potem dalej-realizacji swoich marzeń!!! Ośmielamy się twierdzić, że ta szkoła będzie już troszeczkę inna bez takiego oddanego „Kierownika”…

Wszystkiego, co najlepsze dla Pana!!!!


Beata i Piotr Jendrzej (rodzice)”