Święto Patrona 2021

  • Post author:

W tym roku, a dokładnie 25 października mija dokładnie 31 lat od nadania Zespołowi Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Jubileusz Trzydziestolecia nadania imienia Szkole skłania do podróży w czasie. Stare kroniki szkolne i fotografie mają niezwykłą moc i nie pozwalają zapomnieć o przeszłości wielu pokoleń, tworzących wizerunek Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu.
Ta rocznica to również niepowtarzalna okazja do utrwalania wspomnień o przeszłości naszej Szkoły i ludzi w niej pracujących. Obecne Szkoły będące składowymi Zespołu, a także ich wszyscy poprzednicy, na trwale wpisali się w pejzaż miasta, a sam „Prymas” stał się szkołą pokoleniową, w której naukę pobierali i często nadal pobierają członkowie tej samej rodziny, tworząc kolejne klany absolwentów „Prymasa”.

Czas epidemii, z którą przyszło nam się zmierzyć w ubiegłym roku, nie pozwolił nam niestety na odpowiednie celebrowanie tego jubileuszu. Właśnie dlatego w tym roku postanowiliśmy podkreślić jak ważna jest to dla nas data.
Obchody Święta Patrona rozpoczęliśmy w dniu 22 października br. od mszy świętej, której przewodniczył Rudolf Pierskała, biskup pomocniczy diecezji opolskiej.
Po złożeniu wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową naszego patrona, przenieśliśmy się do sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II im. Fryderyka Chopina w Opolu, gdzie odbyła się druga część uroczystości.
W uroczystości wzięli udział m.in. Pan Witold Zembaczyński, Poseł na Sejm R.P. oraz Pan Arkadiusz Wiśniewski, Prezydent m. Opola, oraz wieli znamienitych gości.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego, przemówieniu dyrektora Zespołu Szkół oraz wystąpieniach zaproszonych gości nastąpiło uroczyste zaprzysiężenie uczniów klas pierwszych Zespołu. Po czym obecny poczet sztandarowy w obecności zebranych dokonał symbolicznego przekazania sztandaru Zespołu Szkól.
Po części oficjalnej publiczność zgromadzona na widowni miała okazję obejrzeć niecodzienny spektakl, widowisko słowno- muzyczne, przygotowanie pod kierownictwem Pani Anny Trzebunak, nauczycielki języka polskiego, profesora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Opolu.
Uroczystość została objęta patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Opolskiego i Prezydenta Miasta Opola.

Swieto Prymasa 22.10.21

 Fotogaleria