„TY NAD POZIOMY WYLATUJ!”

  • Post author:

Wśród uczniów PIĄTKI wielu jest piątkowiczów… ale są tacy, którzy wzięli sobie do serca słowa Mickiewiczowskiej ody i …”wylatują ponad poziomy”…

Oczywiście, do osiągnięcia sukcesów sam talent nie wystarczy… By stać się „orłem”, trzeba do talentu dołożyć solidną, a czasami wręcz tytaniczną pracę. To niełatwe zadanie… ale warte starań… bo prawdziwą satysfakcję przecież nie daje nam to, co łatwo przychodzi, ale to, co wypracowaliśmy, pokonując często własne słabości…

Do takich osób, które za swoją całoroczną pracę otrzymały srebrne piórka, należą:

Vanessa Siwy oraz Dawid Bac

– uczniowie klasy 2e4 Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Opolu.

Dzięki swemu talentowi oraz pracowitości nasi uczniowie otrzymali zaszczytny tytuł Opolskiego Orła i tym samym znaleźli się w gronie stu uczniów z opolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych uhonorowanych za swoje osiągnięcia  tym wyróżnieniem.

Gratulujemy naszym Orłom, które dzisiaj w amfiteatrze opolskim mogły odebrać nagrody z rąk wiceprezydenta Miasta Opola, Pana Macieja Wujca, oraz Naczelnika Wydziału Oświaty, Pana Aleksandra Iszczuka.

Opiekunem wyróżnionych uczniów jest prof. Anna Trzebuniak.

Orły 2021