Umowa partnerska z Instytutem Śląskim

  • Post author:

Pani dr Dorota Gajda-Szczegielniak – dyrektor z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr V w Opolu podpisała porozumienie partnerskie o współpracy edukacyjnej z Instytutem Śląskim w Opolu. Dzięki temu porozumieniu Instytut Śląski będzie wspierał inicjatywy edukacyjne promujące tematykę śląską oraz będzie podejmował wspólne przedsięwzięcia skierowane do młodzieży i nauczycieli.

gl

Instytut Śląski realizuje program współpracy ze szkołami, w ramach którego oferuje „Szkołom Partnerskim Instytutu Śląskiego” opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz możliwość udziału uczniów i nauczycieli w organizowanych warsztatach, konkursach, turniejach debat oksfordzkich, szkoleniach czy spotkaniach naukowych.