Współpraca z rodzicami.

  • Post author:

W dniu 7 czerwca br. odbyło się spotkanie Rady Rodziców Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Opolu, którego nadrzędnym celem było wypracowanie kierunków działań wspierających szkołę po powrocie uczniów do nauczania stacjonarnego. Na zaproszenie rodziców w spotkaniu uczestniczyli dyrektor Zespołu Szkół oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Efektem spotkania było wypracowanie wspólnego planu działań na bieżący i przyszły rok szkolny.

1