XXXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologiczniej

  • Post author:

Z nich jesteśmy dumni…

Pod koniec maja Weronika Drobisz z kl. 4c i Jakub Piaskowski z kl. 3e zakwalifikowali się do etapu centralnego XXX VIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej! Weronika i Kuba znaleźli się w gronie 7 reprezentantów woj. opolskiego. Finał centralny odbędzie się w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim w dniach 2 i 3 czerwca.

Finał

Finał centralny odbył się w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim w dniach 2 i 3 czerwca.

Uczniowie, którzy uzyskali 70% poprawnych odpowiedzi z testu pisemnego uzyskali tytuł finalisty. W tym gronie znaleźli się Weronika Drobisz z kl. 4c i Jakub Piaskowski z kl. 3e. Oprócz tytułu finalisty uczniowie uzyskali indeks na wybrany kierunek studiów na 64 uczelniach w kraju.

Opiekunem finalistów była Pani Urszula Pisarek.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Tematyka Olimpiady obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości
związane z szeroko rozumianą ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach
programowych innych przedmiotów szkół ponadpodstawowych, zwłaszcza geografii, chemii i fizyki. Na każdym etapie
eliminacji od uczestników wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie.