Zakończenie Tygodnia Prymasowskiego

  • Post author:

W miniony piątek, tj. 29 października br. zakończyliśmy w naszej szkole obchody „Tygodnia Prymasowskiego”, którego nadrzędnym celem było uczczenie 30. lecia nadania naszej szkole imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Obchody postanowiliśmy zakończyć równie mocnym akcentem, jak rozpocząć. Wprawdzie przygotowanie w szkole sesji naukowej przy udziale ludzi świata nauki było dla organizatorów dość sporym wyzwaniem, ale opłaciło się. Wśród gości zaproszonych znaleźli się m.in. prof. dr hab. Jan Żaryn z Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr hab Anna Weissbrot – Koziarska i dr hab. Marek Białokur (oboje z Uniwersytetu Opolskiego). Zaproszenie na sesję przyjęli od nas również: pan Dariusz Sitko, dyrektor gabinetu Wojewody Opolskiego, dr Bartosz Kuświk, dyrektor Instytutu  Śląskiego, Pan Rafał Rippel, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Opolu, dr Piotr Stanek, kierownik działu naukowego w  Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach.  Władze oświatowe regionu reprezentowali : Pan Tomasz Kowalski, reprezentujący Kuratorium Oświaty w Opolu, Pani Kinga Pierzak – Kostuś z Wydziału Oświaty m. Opola.

Sesję rozpoczął profesor Żaryn, poruszającym wykładem, przybliżającym naszego Patrona nie tylko jako kapłana, ale i jako przyjaciela młodzieży. Po rozdaniu nagród wyróżnionym w Turniejach Prymasowskich uczniom  Zespołu Szkół oraz krótkiej przerwie, mieliśmy okazję wysłuchać intersującej rozmowy przygotowanej przez uczniów Piątki, z autorem monografii szkolnej „Szkoła z tradycjami, opisującej dzieje Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w Opolu.

W tym miejscu dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację wszystkich przedsięwzięć w minionym tygodniu, a w szczególności: dr hab. Antoniemu Maziarzowi, za pomysł oraz realizację piątkowej sesji, nauczycielom Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Opolu: Pani Małgorzacie Żebrowskiej za koordynowanie wszystkich działań, Pani   Annie Trzebuniak za odpowiedni  poziomem artystycznym realizowanych imprez, Panu Andrzejowi Kowalczykowi za dokumentację fotograficzną, oraz wszystkim pozostałym nauczycielom i uczniom wspomagającym i biorącym czynny udział w minionym tygodniu.

Dziękujemy ?

zaryn

Fotogaleria:

  1. Święto Patrona
  2. Sesja naukowa