Po uzyskaniu loginu i hasła przejdź pod adres portal.office.com,
aby dokończyć aktywacji konta.