Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 1. 1 września 2022 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 2. 14 października 2022 r. – Dzień Komisji Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
 3. 23 grudnia 2022 – 1 stycznia 2023 r. – zimowa przerwa świąteczna
 4. 5 stycznia 2023 r. – zakończenie zajęć w semestrze programowo najwyższym (IIIA2 ZLO)
 5. 13 -26 lutego 2023 r. – ferie zimowe
 6. 6 – 11 kwietnia 2023 r. – wiosenna przerwa świąteczna
 7. 28 kwietnia 2023 r. – zakończenie zajęć w semestrach programowo najwyższych (LOD i ZLO)
 8. 4 – 23 maja 2023 r. – egzamin maturalny
 9. 23 czerwca 2023 r. – zakończenie zajęć
 10. 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r. – ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 1. 14 październik 2022 r. – Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 2. 26 październik 2022 r. – Dzień Patrona szkoły
 3.  31 październik 2022 r.
 4. 4, 5, 8 maj 2023 r. – egzaminy maturalne
 5. 9 czerwiec 2022 r.