Komunikat

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020r.zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nauczanie zdalne zostało przedłużone do 3 stycznia 2021 roku.