Komunikat

 

UWAGA KANDYDACI!!!
 

 
12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.
 
Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w godzinach 9.00 – 15.00 czekamy na wszystkich zakwalifikowanych do naszej szkoły, abyście mogli potwierdzić wolę nauki i złożyć oryginały dokumentów. Jednocześnie prosimy o pobranie, wypełnienie i przyniesienie zamieszczonych poniżej załączników: