Komunikat

Szanowni Państwo,

uczniowie, słuchacze, rodzice i opiekunowie prawni

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Opolu, realizowane będą od dnia 18 stycznia 2021 r. do odwołania w formie zdalnej, zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami.

W sprawach szkolnych proszę o kontaktowanie się z wychowawcami klas i nauczycielami poprzez e-dziennik, a z sekretariatem szkoły telefonicznie lub mailowo.

Romuald Florczak

Dyrektor Zespołu Szkół