Komunikat

Szanowni Państwo,
Nauczyciele,
Rodzice /opiekunowie prawni/,
-wszyscy-

w oparciu o Komunikat MEiN – „Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach oświatowych” z dnia 30 kwietnia 2021 r., informuję, że od dnia 17 maja 2021 r. Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Opolu przechodzi w tryb pracy mieszanej (hybrydowej).

W związku z powyższym informuję, że od 17.05.2021 r. zajęcia w Publicznym Liceum Ogolnokształcącym Nr V w Opolu odbywać się będą według poniższego harmonogramu:

– 17.05.2021 – 21.05.2021 – klasy pierwsze – nauka stacjonarna; klasy drugie – nauka zdalna
– 24.05.2021 – 28.05.2021 – klasy drugie – nauka stacjonarna; klasy pierwsze – nauka zdalna,
zgodnie z dotychczas obowiązującym planem lekcji (obowiązuje od: od 10 maja 2021r.).

Od 31 maja br. planowany jest powrót wszystkich uczniów/słuchaczy do nauki w systemie stacjonarnym (w zależności od dalszej sytuacji epidemicznej).

z wyrazami szacunku,

Romuald Florczak

Dyrektor Zespołu Szkół