Komunikat_czasowe ograniczenie funkcjonowania Zespołu Szkół

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję,że  zgodnie z § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, że w okresie od dnia 20 grudnia 2021 do dnia 09 stycznia 2022 r. następuje czasowe ograniczenie funkcjonowania Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu.

W związku z tym  zajęcia odbywać się będą we wszystkich trzech szkołach Zespołu zgodnie z dotychczas obowiązującymi planami  lekcji w trybie zdalnym.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym zakresie, przypominam,że podstawowymi narzędziami do nauki zdalnej w naszej szkole są  Platforma Microsoft Office 365 TEAMS oraz e-dziennik. 

Romuald Florczak

Dyrektor Zespołu Szkół