Kształcenie na odległość

Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie (słuchacze),

Informuję, że zgodnie z §3 a, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r., zmieniającym rozprządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Z wyrazami szacunku,

Romuald Florczak

Dyrektor Zespołu Szkół