Nabór do ZLO dla Dorosłych 2020/2021

Nabór na rok szkolny 2020/2021
semestry jesienne

Lipiec-sierpień 2020

Zapisy odbywają się   w sekretariacie szkoły
który czynny jest 
w czasie wakacji od 8.00 do 14.00 w dni robocze


tel. 77 4545668 lub 77 4542751

od roku szk. 2020/2021 dokonujemy naboru na semestr pierwszy

do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego

Warunkiem przyjęcia do 4-letniego Zaocznego Liceum dla Dorosłych jest ukończenie gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej oraz skończenie 18 lat (w sytuacjach wyjątkowych 16 lat).

W celu zapisania się do szkoły na semestr pierwszy w sekretariacie należy wypełnić dostępny na miejscu druk  podania i dołączyć oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz 2 zdjęcia.

Można pobrać podanie o przyjęcie do szkoły – PODANIE dla ZLO

Przy zapisie na wyższy semestr dodatkowo należy dołączyć oryginał świadectwa ukończenia poprzedniej klasy lub szkoły.

ABSOLWENCI ZSZ i SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

PRZYJMOWANI SĄ DO KLASY II

W ZLO dla Dorosłych nauczanym językiem obcym jest język angielski

Pierwszy zjazd odbędzie się 12-13 września 2020 roku

(sobota, niedziela).

Organizacja zajęć będzie w zakładce – harmonogram zjazdów – a plan lekcji na poszczególne zjazdy w zakładce – plan zajęć.