Nauka zdalna do 8 listopada br. !

700x295

 

Szanowni Państwo,
Uczniowie/Słuchacze/ Rodzice/Opiekunowie

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Edukacji Narodowej i Nauki rozporządzenia z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 informuję, że do 8 listopada 2020r. szkoła przechodzi w tryb pracy zdalnej

W związku z powyższym, zajęcia zdalne realizowane będą zgodnie z wcześniej opublikowaną procedurą, a przyjęcia interesantów zostają wstrzymane.

Wszelkie sprawy załatwiane mogą być jedynie drogą elektroniczną.

Bardzo proszę o stały kontakt z wychowawcami, nauczycielami i dyrekcją szkoły poprzez e – dziennik.

Życzę zdrowia,
z poważaniem

Romuald Florczak

Dyrektor Zespołu Szkół