Podziękowanie

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym tj. 20 października br., podczas pierwszego dnia trwającego właśnie

„VIII Kongresu Edukacja i Rozwój 2021. Prawo i Zarządzanie w Oświacie”

miałem ogromną przyjemność i zaszczyt reprezentowania naszego Zespołu Szkół.
W tym dniu miała miejsce również finałowa gala, podczas której zostały ogłoszone wyniki tegorocznego konkursu „Super Dyrektor Szkoły”, organizowanego przez prestiżowy miesięcznik wydawnictwa Wolters Kluwer kierowniczej kadry oświatowej szkoły „Dyrektor Szkoły”.
   Już samo znalezienie się w gronie nominowanych kandydatów do nagrody głównej konkursu było dla mnie ogromnym sukcesem, a przyznanie przez jury VIII Konkursu „Super Dyrektor” specjalnego wyróżnienia jest dla mnie zwieńczeniem zawodowych dokonań.
   W tym miejscu dziękuję jury konkursowemu za docenienie mojej niespełna pięcioletniej kadencji, a wszystkim nauczycielom, pracownikom, uczniom, ich rodzicom i opiekunom prawnym składam serdeczne podziękowania za wsparcie w realizacji mojej (często odbiegającej od ogólnie przyjętych standardów) koncepcji pracy i rozwoju naszej szkoły.
   Jest to dla mnie wyraźny sygnał o właściwie przyjętych kierunkach działań oraz zachęta do jeszcze bardziej wytężonej pracy.

Z całego serca dziękuję

Romuald Florczak
Dyrektor Zespołu Szkół

wyróznienie specjalne