ZLO Harmonogram zjazdów w I semestrze
roku szkolnego 2023/2024

  1.    9 – 10  wrzesień
2.   23 – 24   wrzesień
3.  7 – 8    październik
4.   21 – 22   październik
5.  28 – 29  październik
6.  18 – 19  listopad
7.  25 – 26 listopad
8.  2 – 3   grudzień
9.  9 – 10 grudzień
11 i 13  grudzień 2023- egzaminy pisemne
od 15grudnia 2023 – egzaminy ustne (wg osobnego harmonogramu)
31 styczeń 2024 – koniec semestru I
1 luty 2024 – początek semestru II

Do pobrania

Plik Wielkość pliku Pobrania
doc Harmonogram zjazdów w II semestrze 22-23 16 KB 15
jQuery(document).ready(function($) { var attachmentsTable = $('#attachmentsTable').dataTable({ paging: false, "ordering": true, 'sDom': 't', info: false, language: { "processing": "Przetwarzanie...", "search": "Szukaj:", "lengthMenu": "Pokaż _MENU_ pozycji", "info": "Pozycje od _START_ do _END_ z _TOTAL_ łącznie", "infoEmpty": "Pozycji 0 z 0 dostępnych", "infoFiltered": "(filtrowanie spośród _MAX_ dostępnych pozycji)", "infoPostFix": "", "loadingRecords": "Wczytywanie...", "zeroRecords": "Nie znaleziono pasujących pozycji", "emptyTable": "Brak danych", "paginate": { "first": "Pierwsza", "previous": "Poprzednia", "next": "Następna", "last": "Ostatnia" }, "aria": { "sortAscending": ": aktywuj, by posortować kolumnę rosnąco", "sortDescending": ": aktywuj, by posortować kolumnę malejąco" } }, }); $('#attachmentsSearchInput').keyup(function(){ attachmentsTable.fnFilter($(this).val()) ; }) } );