\

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

                           1.   4 września 2023 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

                           2.   14 października2023 r. –Dzień Komisji Edukacji Narodowej

                           3.   23 grudnia 2023 – 1 stycznia 2024 r. – zimowa przerwa świąteczna

                           4.   15-28stycznia2024 r. – ferie zimowe

                           5.   28 marca – 2 kwietnia 2024 r. – wiosenna przerwa świąteczna

                           6.   26 kwietnia 2024 r. – zakończenie zajęć w semestrach programowo najwyższych

                           7.   od 7maja 2024 r. – egzamin maturalny

                           8.   21 czerwca 2024 r. – zakończenie zajęć

                           9.   22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r. – ferie letnie

                                                      Dni wolne od zajęć dydaktycznych

                                                          1.    2 – 3 listopad 2023 r. (czwartek, piątek)

                                                           2.    2 maj 2024 r. – (wtorek)

                                                           3.    6, 7, 8, 9, 10, 13 maj 2024 r. – egzaminy maturalne

                                                           4.    31 maj 2024 r. – (piątek)

ZLO Harmonogram zjazdów w I semestrze

roku szkolnego 2023/2024 

 

  1. 9 – 10   wrzesień  
  2. 23 – 24 wrzesień
  3. 7 –   8   październik 
  4. 21 – 22 październik
  5. 28 – 29 październik
  6. 18 – 19 listopad
  7. 25 – 26 listopad 
  8. 2 –  3   grudzień
  9. 9 – 10  grudzień  

od 11 – 22 grudnia 2023 (poniedziałek, środa, piątek)– egzaminy  ustne (wg osobnego harmonogramu)

31  styczeń 2024 – koniec semestru I

1 luty 2024 – początek semestru II