Wizyta przygotowawcza

Regulamin

W bieżącym roku szkolnym realizujemy w szkole projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO_WER. Temat projektu: ‘’The Power of Taste - cultural, culinary and historical heritage connecting nations and generations’’. Czas realizacji obejmuje okres od 1 marca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. Projekt zakłada współpracę z włoskim liceum ogólnokształcącym Liceo Statale ‘’Cagnazzi’’ w Altamurze we Włoszech. W ramach tej współpracy planowany jest wyjazd 20 uczniów do Altamury na 1 tydzień w terminie od 27/28 maja do 3 czerwca 2023 r. Rozpoczęliśmy rekrutację uczestników. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

Koordynator projektu

Małgorzata Podraza

wicedyrektor ZS