1 lutego 2024 zaczynamy nowy semestr nabór właśnie się rozpoczął.

Zapraszamy do składania podań o przyjęcie do szkoły. 

Zapisy odbywają się   w sekretariacie szkoły

tel. 77 4545668 lub 77 4542751

 Dokonujemy naboru na semestr pierwszy oraz wyższe semestry

do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego

                              Warunkiem przyjęcia do 4-letniego Zaocznego Liceum dla Dorosłych jest ukończenie gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej oraz skończenie 18 lat (w sytuacjach wyjątkowych 16 lat).

W celu zapisania się do szkoły na semestr pierwszy w sekretariacie należy wypełnić dostępny na miejscu druk  podania i dołączyć oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz 2 zdjęcia.

       Przy zapisie na wyższy semestr dodatkowo należy dołączyć oryginał świadectwa ukończenia poprzedniej klasy lub szkoły.

ABSOLWENCI ZSZ i SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

PRZYJMOWANI SĄ DO KLASY II

                                      W ZLO dla Dorosłych nauczanym językiem obcym jest język angielski

Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie

(sobota, niedziela).

Organizacja zajęć będzie w zakładce – harmonogram zjazdów

a plan lekcji na poszczególne zjazdy w zakładce plan zajęć.