Druga rocznica rosyjskiej agresji na Ukrainę

W przeddzień drugiej rocznicy rosyjskiej agresji na Ukrainę, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wzięli udział w spotkaniu inspirowanym wystawą „Plakat przeciw wojnie”. Spotkanie miało miejsce w opolskiej siedzibie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Poprowadziła je dyrektor Muzeum, dr Violetta Rezler-Wasielewska przy udziale konsul honorowej Ukrainy, Ireny Pordzik i prezeski opolskiego oddziału Stowarzyszenia Polska-Wschód, Darii Ogon. Uczniowie wysłuchali prelekcji o historii plakatu antywojennego, zaprezentowanych wierszy Harrego Dudy i ukraińskich autorów oraz teledysku. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.