Uczeń Piątki w ogólnopolskim finale konkursu geologiczno – środowiskowego.

  • Post author:

Bardzo miło nam poinformować, że uczeń Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu – Oliwier Nadolny, który przygotował pracę pisemną pod kierunkiem Pani Aliny Szajdy w konkursie geologiczno-środowiskowym

„Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

został zwycięzcą półfinału regionalnego.

Serdecznie gratulujemy!

Wyniki konkursu znajdują się na stronie internetowej https://www.pgi.gov.pl/konkurs-geologiczny-2022/regiony.html

Finał ogólnopolski odbędzie się 14 czerwca 2022 r.      

Pozdrawiamy

dr Weronika Nadłonek

mgr Paweł Woźniak

 dr WERONIKA NADŁONEK |

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Górnośląski im. Stanisława Doktorowicza-Hrebnickiego w Sosnowcu
ul. Królowej Jadwigi 1, 41-200 Sosnowiec
tel. 32 296 4847; fax 32 296 4848
www.pgi.gov.pl

 

…………………………………………………………………………………………….

WERONIKA NADŁONEK, Ph.D.|

Polish Geological Institute – National Research Institute

Upper Silesian Branch of Stanisław Doktorowicz-Hrebnicki in Sosnowiec
1 Królowej Jadwigi St., 41-200 Sosnowiec
P. (+48) 32 296 4847; F. (+48) 32 296 4848

www.pgi.gov.pl