Współpraca ELO5 z Uniwersytetem Młodzieżowym

W ramach współpracy z Uniwersytetem Młodzieżowym PLO nr V bierze udział w Ogólnopolskim Programie dla Szkół i Placówek Oświatowych z zakresu prawa, psychologii oraz medycyny (nauki o zdrowiu i ratownictwo medyczne).

Cykl bezpłatnych zajęć rozpoczął się 15 marca i będzie trwać do 14 czerwca 2024.

Wykłady odbywają się online w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Zajęcia obejmują trzy obszary tematyczne:

17.30 wtorek prawo,

17.30 środa psychologia,

17.30 czwartek obszar medyczny.

Każda lekcja trwa około 45 minut

Każdy wykład jest nagrywany, a z jego treścią można zapoznać się również w dowolnym czasie na kanale Uniwersytetu Młodzieżowego.

Wykłady są prowadzone przez kadrę dydaktyczną uczelni wyższych m.in. wydziału Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a także adwokatów z Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.