„Zapal Światło Wolności” – 40. rocznica wybuchu stanu wojennego

  • Post author:

Akcja społeczna „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności” została zainicjowana kilka lat temu przez IPN. Nawiązuje ona do gestu, jakim na początku lat osiemdziesiątych Polacy i inni mieszkańcy wolnego świata wyrażali sprzeciw wobec brutalnej polityki władz PRL.

stan wojenny

Więcej informacji: „Zapal światło wolności-40”