” Gorący rok 1921, czyli sto lat na Górnym Śląsku”

  • Post author:

  „Krew da i życie , a gdy trzeba będzie
     Bez wahań pójdzie na ostatni szaniec!
     Wbrew dyplomatom zwycięstwo zdobędzie
     Śląski Powstaniec!

                                  [O. Zarzycka]

      ” Gorący rok 1921, czyli sto lat na Górnym Śląsku” i …gorące podziękowania dla Pana profesora UO Marka Białokura , który w dniu 30 IV 2021 wygłosił dla uczniów klas humanistycznych naszej szkoły wykład w trybie on-line.
      Wykład zainaugurował cykl zaplanowanych w maju uroczystości szkolnych upamiętniających setną rocznicę plebiscytu na Górnym Śląsku i III powstania śląskiego.
      Z wielką uwagą  wysłuchaliśmy naszego Gościa , który posługując się pięknym językiem, prezentując bogatą faktografię ilustrowaną wieloma różnorodnymi źródłami historycznymi rozbudził zainteresowanie  i wzbogacił naszą wiedzę problematyką walk Górnoślązaków o przyłączenie Śląska do odradzającego się państwa polskiego.
      Plebiscyt i powstania śląskie stanowią jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Śląska. Rezultat 3 lat walk i kampanii plebiscytowej był  dla Polski sukcesem politycznym i historycznym,. Dzięki zaangażowaniu i walce Ślązaków do Polski wróciła wówczas część spornego terytorium.

       Pan prof. M. Białokur barwnie i interesująco opowiadał o atmosferze   wydarzeń  toczących się od konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku poprzez   powstania ,  plebiscyt do podziału Górnego Śląska w X 1921r . Zapoznaliśmy sie z sylwetkami osób , kreujących ówczesną rzeczywistość , a wśród nich m.in. W. Korfantego,  M. Mielżyńskiego , M. Zenktellera .Nasz Gość zwrócił  uwagę, że „gorący ” 1921 rok to również ważne, inne wydarzenia w historii Polski: uchwalenie konstytucji marcowej czy  podpisanie traktatu ryskiego z Rosja bolszewicką. Wydarzenia te miały być sygnałem dla ludności Górnego Śląska, że wbrew propagandzie niemieckej odradzającą się Polska nie jest państwem sezonowym.
       Końcowa część wykładu odnosiła się do czasów współczesnych. Pan prof. M Białokur zaprezentował na fotografiach różne miejsca pamięci  poświęcone bohaterom   śląskim i powstaniom, a wśród nich również te z Opolszczyzny, która była przecież terenem zaciętych walk polsko-niemieckich.
       Pamiętamy i czcimy Bohaterów powstań śląskich.

Tekst: Grażyna Binkowska
                                                                                                          pś

Kolaż: A.Trzebuniak