KRWAWE LOSY ŚLĄSKA W CZASIE DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

  • Post author:

Nowy rok szkolny przyniósł klasom humanistycznym naszego liceum nowe, ciekawe okazje i możliwości zetknięcia się z historią poza murami szkoły.

Ósmego października klasy 3d4, 3e4 oraz 2f w towarzystwie profesor Grażyny Binkowskiej i  profesora Antoniego Maziarza udały się do Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego i wysłuchały niezwykle ciekawego wykładu, prowadzonego przez profesora UO Pana Mariusza Patelskiego

Pan Profesor przybliżył nam dzieje Śląska w czasie drugiej wojny światowej, wzbogacając swój wykład o ciekawą prezentację multimedialną.

Uczniowie dowiedzieli się, że Śląsk ma bardzo trudną i bolesną historię, a lata 30. i 40. dwudziestego wieku były szczególnie bestialskie. Na tych terenach powstało bowiem bardzo wiele obozów pracy, nawet obozy wyłącznie dla dzieci. Młodzież już od 14. roku życia była zmuszana do ciężkiej pracy, bez żadnego wynagrodzenia. Ludzie byli przetrzymywani w nieludzkich warunkach, torturowani, katowani.

Polskie obiekty kultury, biblioteki były dewastowane i niszczone. Bardzo wielu ludzi zginęło i osierociło dzieci, wielu mężczyzn zostało wysłanych na przymusowe walki na froncie. Ludzie za drobne przewinienia otrzymywali niewspółmiernie ciężkie kary.

Humaniści Piątego LO są bardzo wdzięczni Panu profesorowi Patelskiemu za przedstawienie trudnej historii Śląska w bardzo przystępny sposób, a Pani profesor Binkowskiej i Panu profesorowi Maziarzowi za kolejną możliwość odwiedzenia Uniwersytetu Opolskiego.

Tekst: Barbara Gołębiowska

LOSY ŚLĄSKA

Kolaż: Anna Trzebuniak