Młodzieżowa Rada Miasta Opola

  • Post author:

Ruszył nabór do Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu na nową kadencję 2023-2025. Kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu może zostać uczeń zamieszkujący na terenie miasta Opola, który spełnia łącznie następujące kryteria potwierdzone pisemnym oświadczeniem kandydata:
a)    aktywnie działa na rzecz młodzieży,
b)    najpóźniej w dniu wyborów ukończy 13 lat i nie przekroczy 18 lat,
c)    wyraża zgodę na kandydowanie oraz pracę w Młodzieżowej Radzie Miasta w Opolu,
d)    nie jest zawieszony w prawach ucznia,
e)    przedstawi listę poparcia minimum 30 osób. Lista z oświadczeniem poparcia zawiera wykaz osób, które w dniu wyborów będą w wieku od 13 do 18 lat oraz własnoręczny podpis.

Od momentu dostarczenia oświadczenia poparcia przez kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Opola.

Zadaniem kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu będzie propozycja rozwiązania zadania problemowego, znajdującego się w elektronicznym formularzu rekrutacyjnym.

Zgłoszenie kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu następuje wyłącznie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego, który dostarczyć należy na adres e-mail: mrm@um.opole.pl z dopiskiem „Młodzieżowa Rada Miasta w Opolu – zgłoszenie kandydata” w nieprzekraczalnym terminie od 14.09.2023 r. do 15.10.2023 r. .

Pełna treść ogłoszenia o naborze.

Formularz rekrutacyjny