Edukacja narodowa, to formowanie serc i rozumów obywatelskich…

  • Post author:

14 października 1773 roku uchwałą sejmową ustanowiono i powołano pierwszą na ziemiach polskich, ale i w Europie instytucję oświaty publicznej – Komisję nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mającą, powierzając jej bardzo odpowiedzialne zadanie – całokształt prac związanych z organizacją szkolnictwa.

Konferencja popularnonaukowa

Przypadająca w bieżącym roku 250. rocznica powstania tejże instytucji stała się pretekstem do zorganizowania w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr V konferencji popularnonaukowej, której mottem stały się słowa:

Edukacja narodowa, to formowanie serc i rozumów obywatelskich, święte w Ojczyźnie hasło.

Uroczystość objęli patronatem – Opolski Kurator Oświaty – Pan Michał Siek oraz Prezydent Miasta Opola – Pan Arkadiusz Wiśniewski.

Zaproszeni goście

Konferencja stała się przestrzenią wymiany myśli znanych autorytetów naukowych – Profesor Marii Stinii, reprezentującej Uniwersytet Jagielloński, Profesora Karola Sanojcy, reprezentującego Uniwersytet Wrocławski, Profesora Uniwersytetu Śląskiego – Macieja Fica, Profesora Piotra Gołdyna, reprezentującego Akademię Kaliską oraz Profesorów naszej Alma Mater, czyli Uniwersytetu Opolskiego – Edwarda Nycza i Profesora Marka Białokura. Poważny dyskurs przeplatany był wystąpieniami uzdolnionej młodzieży LO nr V o nieco lżejszym, humorystycznym zabarwieniu. Oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć słynnej „Lekcji polskiego” – fragmentu Gombrowiczowskiej powieści „Ferdydurke”. Pojawił się także ranking najsłynniejszych powiedzonek nauczycielskich oraz piosenki z repertuaru Filipinek „Profesorze” czy Czerwonych Gitar „Kto za tobą w szkole ganiał”

foto: Andrzej Kowalczyk