Opolskie Orły 2023

  • Post author:

Wśród uczniów PIĄTKI wielu jest piątkowiczów, ale są tacy, którzy wzięli sobie do serca słowa Mickiewiczowskiej ody i …”wylatują ponad poziomy”. Oczywiście, do osiągnięcia sukcesów sam talent nie wystarczy. By stać się „orłem”, trzeba do talentu dołożyć solidną, a czasami wręcz tytaniczną pracę.

Wśród stu uczniów z opolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy dzięki swemu talentowi oraz pracowitości otrzymali zaszczytny tytuł „Opolskiego Orła”, znalazła się PIĄTKA naszych uczennic.

„Opolski Orzeł” w zakresie wiedzy w roku szkolnym 2022/2023

  • Aleksandra Góźdź – Laureatka (3 miejsce) Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej, Poznań 2023 r. (opiekun – Pani Beata Romanowska)
  • Alicja Henek – Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Warszawa 2023 r. (opiekun – Pani Agnieszka Wojnowska)
  • Sara Reichert – Finalistka 46. Olimpiady Języka Niemieckiego, Poznań 2023 r. (opiekun – Pani Anna Siwiec)

„Opolski Orzeł” w zakresie osiągnięć artystycznych w roku szkolnym 2022/2023

  • Vanessa Siwy – Nagroda Specjalna – Międzynarodowy Festiwal Piosenki Your Song, Warszawa Kwiecień 2022 r.; II miejsce – Międzynarodowy Konkurs Wokalny The Golden Voice, Kraków 2023 r.; I miejsce – Ogólnopolski Festiwal Piosenki Kozielska Scena Debiutów, Kędzierzyn-Koźle 27 listopada 2022 r.; II miejsce – Ogólnopolski Festiwal Piosenki z Serduszkiem, Tułowice 2023 r.; Półfinalistka + wyróżnienie ze względu na ciekawą barwę głodu, feeling i swobodę sceniczną – Ogólnopolski Konkurs Mikrofon Siemiona 2023 r.
  • Marta Radaczyńska – 3 miejsce na Mistrzostwach Polski PFT IDO w kategorii Show Dance Formation Adults Elite, Karczew 2013 r.; 3 miejsce na VI Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Tanecznej Pląsowidła w kategorii Jazz Dance Solo Mistrzowie, Dobrzeń Wielki 2023 r.; Wyróżnienie na III Ogólnopolskim Turnieju Tańca Revolution of Dance w kategorii Jazz Solo 17 +, Katowice 2023 r.; 1 miejsce na III Ogólnopolskim Turnieju Tańca Revolution of Dance w kategorii Jazz Solo 17 +, Katowice 2023 r.; 1 miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego w kategorii Show Dance formacje Dorośli Open.

Gratulujemy naszym Piątkowym Orłom, które w Teatrze Lalki i Aktora mogły odebrać nagrody z rąk wiceprezydenta Miasta Opola, Pana Macieja Wujca oraz Naczelnika Wydziału Oświaty, Pana Aleksandra Iszczuka. Gratulujemy Rodzicom utalentowanych pociech! Gratulujemy Nauczycielom, których praca przełożyła się na sukcesy Uczniów.

Opolskie Orły

Uczniowie wyróżnieni tym tytułem to laureaci konkursów, olimpiad i turniejów na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz – w przypadku szkół podstawowych, na szczeblu wojewódzkim (laureaci konkursów przedmiotowych).

Zdolni uczniowie są ogromną szansą dla promocji i rozwoju naszego miasta. Z tego względu „Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola” obejmuje wielokierunkowe działania, których realizacja ma prowadzić do wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, a jednym z głównych standardów jest tworzenie takich warunków do kształcenia i wychowania, by nie zgubić żadnego talentu. Działania określone w perspektywicznej strategii rozwojowej i polityce oświatowej Miasta Opola wyznaczają w tym zakresie wysoką poprzeczkę dla jakości pracy szkół – mówi Aleksander Iszczuk naczelnik Wydziału Oświaty.

Tytuł “Opolski Orzeł” jest tylko jedną z form wspierania uzdolnionych uczniów. Zdolni uczniowie mogą liczyć też m.in. na dodatkowe zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, obozy i warsztaty naukowe, stypendia i nagrody edukacyjne.

Nasze działania nie ograniczają się do pomocy finansowej, chodzi o to by stypendyści i nagrodzeni uczniowie tworzyli środowiska, w których mogliby się wzajemnie wzbogacać i podejmować różnorodne inicjatywy. Uznajemy, że należy wspierać uczniów od najmłodszych lat, nie tylko zapewniając im szczególne warunki kształcenia, ale też wyróżniając, promując i nagradzając za pracę nad rozwojem własnego potencjału intelektualnego i twórczego – podkreśla prezydent Arkadiusz Wiśniewski.