Uwaga! Poszukiwani Radni!

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego rozpoczął nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego. Nabór będzie trwał od 13 do 28 marca bieżącego roku.

Aby wziąć udział w wyborach, kandydat musi spełnić następujące kryteria:

* Zamieszkiwać na terenie województwa opolskiego.

* Być w wieku od 15 do 22 lat.

* Dołączyć do zgłoszenia listę poparcia zawierającą co najmniej 20 podpisów osób wspierających kandydaturę (Alternatywą dla listy poparcia jest rekomendacja Młodzieżowej Rady Gminy/Powiatu lub samorządu szkoły/uczelni, organizacji działającej na rzecz młodzieży.)

* Aktywnie działać na rzecz środowiska młodzieżowego.

* Wyrazić zgodę na kandydowanie.

Zgłoszenia do udziału w Sejmiku można dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego: https://formularz.opolskie.pl/index.php/477165?lang=pl

Kandydaturę może zgłosić wyłącznie osoba, której dotyczy zgłoszenie.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat wyborów znajdują się na naszej stronie internetowej – Młodzieżowy Sejmik Województwa Opolskiego – Samorząd Województwa Opolskiego https://www.opolskie.pl/mlodziezowy-sejmik-wojewodztwa…/