Wywiad z prof. Antonim Maziarzem

  • Post author:

wywiad zdjecie
Kliknij, aby przejść do wywiadu…

Szanowni Państwo… Miał się odbyć „na żywo”, z udziałem publiczności…

Miał zostać zaprezentowany z okazji ważnego święta – 30. rocznicy  nadania szkole zaszczytnego imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego… a także z okazji wydania niezwykłej książki – monografii Zespołu Szkół

Z oczywistych względów trzeba było zmienić pierwotne plany… A ponieważ naszych Uczniów z klasy dziennikarskiej trudno odwieść od założonych celów, dostosowali  formułę wywiadu z Panem Profesorem Antonim Maziarzem do zaistniałych okoliczności… Oto efekt ich pracy…