Podziękowanie

  • Post author:

W imieniu swoim oraz całej społeczności szkolnej, składam serdeczne podziękowanie Pani Teresie Seremak, która przez  ponad osiemnaście lat pełniła funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V Opolu.

Samorząd Uczniowski PLO Nr V w Opolu pod opieką Pani Profesor, brał czynny udział we wszystkich imprezach szkolnych, jednocześnie wpisując na trwale w kalendarz roku szkolnego naszej szkoły kilka autorskich pomysłów.

Składając rezygnację z pełnionej funkcji Pani Seremak ustanowiła sobie kolejny cel, którym jest promocja naszej szkoły. Od nowego roku szkolnego  2020/2021 będzie Przewodniczącą Zespołu ds. promocji Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu.

Życzymy wielu sukcesów ?

 

W imieniu społeczności szkolnej

Romuald Florczak

Dyrektor Zespołu Szkół

kolaż TS

Pożegnanie prof. Seremak przez Samorząd Uczniowski PLO nr V w Opolu-28.08.2020r. (Foto: B.Romanowska, E. Dróżdż)