Raz jeszcze o koncercie…

  • Post author:

Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa, „Piątka” po raz kolejny wystąpiła przed licznie zgromadzoną publicznością w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Opolu.

Tym razem, w ramach trzeciej odsłony cyklu Wszystko zaczęło się od muzyki, młodzież przygotowała koncert:

Piątka dla nadziei,

który dedykowany był potrzebującym.

Jednak organizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, gdyby nie osobiste zaangażowanie grupy pasjonatów i wolontariuszy – uczniów i nauczycieli Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Opolu.

Szczególne podziękowania należą się Pani Urszuli Bartczak, która była odpowiedzialna za poziom artystyczny widowiska i odpowiednie przygotowanie chóru szkolnego (warto tu zaznaczyć, że ze względu na pandemię większość prób odbywała się zdalnie), Pani  Joannie Mochniak, odpowiedzialnej za organizację widowiska, w tym scenariusz i scenografię oraz Pani Beacie Romanowskiej, za zorganizowanie kiermaszu szkolnego.

Dziękujemy wszystkim artystom występującym na scenie za przepiękny wieczór, zaproszonym gościom za udział w koncercie, a wszystkim darczyńcom za hojne dary, dzięki którym wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża i Opolskiego Stowarzyszenia Triso 21 zebrali blisko pięć tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby uchodźców z Ukrainy i podopiecznych Stowarzyszenia.

Dziękujemy ?

I już dziś zapraszamy na kolejny nasz koncert, który planujemy w przyszłym roku (a może i wcześniej ?)

Koncert pod patronatem honorowym Prezydenta m. Opola, Marszałka Województwa Opolskiego oraz Opolskiego Kuratora Oświaty zrealizowany został we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. F. Chopina w Opolu oraz z udziałem zaproszonych gości.

Patronat medialny wydarzenia objęło Radio Opole (pełna relacja z koncertu- w linku poniżej).

 „Wszystko zaczęło się od muzyki – Piątka dla nadziei” –w ramach cyklu „MÓJ OPOLSKI DOM” – H. Nabrdalik, Radio Opole (audycja z dnia 18 kwietnia br.)

 Piątka dla nadzei

 Foto: A. Kowalczyk