Tarcza „ Szkoła z życiem” dla naszego liceum w akcji #Komórkomania Fundacji DKMS!

  • Post author:

Dzisiaj do naszych rąk dotarła tarcza

„Szkoła z życiem”!

To symbol, który potwierdza, jaką szkołą jesteśmy –  zawsze  otwartą, przyjazną i zaangażowaną w pomoc innym, szkołą naprawdę tętniącą życiem! To nie przypadek, że nasza „V” okazała się po raz kolejny szkołą na 5! Potwierdza to fakt, że zebraliśmy największą ilość wymazów wśród wszystkich szkół,  bo aż 94 pakiety rejestracyjne! Poprzez edukację i promocję dawstwa szpiku i komórek macierzystych poruszyliśmy serca tak wielu osób, które zdecydowały się pomóc.

Niezmiernie cieszy nas tak wielu potencjalnych dawców. Jesteśmy z Was dumni! Z waszego zainteresowania, zaangażowania i aktywnego włączenia się do akcji!

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczniom, rodzicom, nierzadko całym rodzinom, dziękujemy nauczycielom i pracownikom szkoły, przyjaciołom i sympatykom, którzy nas wsparli i przyłączyli się do akcji. To wszystko Wasza zasługa i Wasza moc – moc pomagania!!!

Szczególne podziękowania kierujemy do mgr Agnieszki Młyńskiej –Kowalczyk, mgr Katarzyny Błażewskiej, mgr Elżbiety Dróżdż, mgr Urszuli Pisarek i mgr Beaty Romanowskiej oraz klasy 2D pedagogiczno-psychologicznej za wspaniały wolontariat.

Szkolni koordynatorzy akcji

DKMS