Silesian Model United Nations

  • Post author:

Pod koniec marca uczennice: Wiktoria Zatajska, Wiktoria Siedlikowska i Natalia Biały brały udział w symulacjach obrad ONZ – Silesian Model United Nations organizowane przez Publiczne Liceum nr III w Opolu. Symulacje odbywały się w języku angielskim i dotyczyły wielu kwestii społecznych, które dotykają codziennego świata.

Czym jest Silesian Model United Nations?

Modelowe Obrady ONZ to symulacje obrad, organizowane na całym świecie przez licealistów i studentów. Silesian Model United Nations to konferencja, podczas której uczestnicy wcielają się w delegatów ONZ wybranego przez siebie państwa. Każdy delegat reprezentuje interesy własnego państwa. Wymaga to od uczestników nie tylko solidnego przygotowania się w sferze wewnętrznej polityki kraju, którego jest reprezentantem, ale również pojęcie ogólnego zarysu polityki zagranicznej, co umożliwi stworzenie Rezolucji – jednego z ważniejszych dokumentów obrad. Rezolucja prezentuje konkretne rozwiązania dla problemów dzisiejszego świata, nierzadko proponując proste, konstruktywne, efektywne i długoterminowe sposoby działania.

Silesian Model United Nations stanowi wzorcowy przykład uczniowskiego zaangażowania i pozwala na rozwój swoich umiejętności w dyskusji i języku angielskim. Jest to szansa na odnalezienie nowych talentów oraz możliwość skierowania ich na ścieżkę prawdziwych polityków, liderów i biznesmenów.