WYRÓŻNIENIE DLA NAUCZYCIELEK „PIĄTKI”

  • Post author:

dyplom dla piatki

Zwykle to Uczniowie biorą udział w różnego rodzaju turniejach, konkursach, olimpiadach… Tym razem jednak do konkursu na scenariusz zajęć dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych poświęconych 100-leciu powstań śląskich zgłosiły swą pracę Panie Grażyna Binkowska i Anna Trzebuniak – nauczycielki Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Opolu. I – jak się okazało – z sukcesem, bowiem scenariusz pt. „Szliśmy do Ciebie, Polsko” został nagrodzony wyróżnieniem. Cieszymy się bardzo i gratulujemy Paniom sukcesu!