Olimpiada Zdrowia PCK

  • Post author:

Sukces

21 kwietnia odbył się etap rejonowy XXX Olimpiady Zdrowia PCK, w której naszą szkołę reprezentowała Aleksandra Strzelczyk z klasy 3D – zwyciężczyni etapu szkolnego. Po zmaganiach testowych oraz dogrywce Ola zajęła III miejsce. Serdecznie gratulujemy i jesteśmy dumni z takiego sukcesu!

Cele Olimpiady

Olimpiada Zdrowia PCK to konkurs, którego celem jest wykształcenie u dzieci i młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie i środowisko naturalne. Dzięki Olimpiadzie młodzi ludzie mogą nie tylko wykazać się wiedzą na temat szeroko rozumianego zdrowego stylu życia, ale także wprowadzać modelowe działania w swojej lokalnej społeczności. Dodatkowo wykształcamy w uczestnikach umiejętność mobilizacji środowisk szkolnych i lokalnych na rzecz ważnych społecznie celów.

Olimpiada polega na zorganizowaniu czteroetapowego konkursu dla dzieci i młodzieży: szkolny, rejonowy, wojewódzki i finał ogólnopolski w celu wyłonienia najlepszych liderów zdrowia. Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy rozwiązują test wiedzy, obejmujący zagadnienia związane z promocją zdrowia, zdrowym stylem życia, zdrowym żywieniem, promowaniem aktywności fizycznej, ekologii, w tym przeciwdziałaniu marnowania żywności i surowców. Dodatkowo każdy z uczestników Olimpiady przeprowadza w swojej społeczności szkolnej i lokalnej akcję prozdrowotną – promującą zdrowy styl życia, która jest prezentowana I oceniana podczas etapu okręgowego i ogólnopolskiego.